Specialiųjų tyrimų tarnybos parengta atmintinė dėl pranešimo apie asmeniui žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką tvarkos. 

Informaciją apie pastebėtus korupcijos atvejus Centre galima pateikti:

Centro bendruoju telefonu (8 5) 2423581 arba el. paštu: korupcija@vsrc.lt.

Pranešti apie korupcija STT telefonu (85) 266 3333 ar el. paštu pranesk@sst.lt.

Pranešti raštu atsakingam už Centro korupcijos prevenciją darbuotojui: bibliotekininkei Linai Saladžiuvienei  el. p.  lina.saladziuviene@vsrc.lt.

Specialių tyrimų tarnybos rekomenduojama „Pranešimo apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą” forma, kurią galite pateikti nurodytais kontaktais.