LR korupcijos prevencijos įstatymas ČIA

Informaciją apie LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos korupcijos prevenciją galite rasti ČIA

Specialiųjų tyrimų tarnybos parengta atmintinė dėl pranešimo apie asmeniui žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką tvarkos. 

Informaciją apie pastebėtus korupcijos atvejus Centre galima pateikti:

Centro bendruoju telefonu (8 5) 2423581 arba el. paštu: korupcija@vsrc.lt.

Pranešti apie korupcija STT telefonu (85) 266 3333 ar el. paštu pranesk@sst.lt.

Pranešti raštu atsakingam už Centro korupcijos prevenciją darbuotojui: bibliotekininkei Linai Saladžiuvienei  el. p.  lina.saladziuviene@vsrc.lt.

Specialių tyrimų tarnybos rekomenduojama „Pranešimo apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą” forma, kurią galite pateikti nurodytais kontaktais.