MŪSŲ ISTORIJA

Vilniaus statybininkų mokykla buvo įsteigta 2000 m. liepos 1 d. sujungus dvi mokyklas: Vilniaus 1-ąją statybininkų ir Vilniaus 3-ąją statybininkų mokyklas, kurios suliejo savo dalykinę, profesinę ir organizacinę patirtį.

2004 07 01 mokykla buvo reorganizuota į viešąją įstaigą pavadinimu Vilniaus statybininkų rengimo centras.

Vilniaus 1-oji statybininkų mokykla – viena seniausių profesinių mokyklų Lietuvoje, kurios ištakos siekia 1946 metus, kada Vilniuje Adutiškio gatvėje Nr. 3 (dabar Adutiškio g. Nr. 5/6) buvo įsteigta Vilniaus FGA Nr. 10. Joje mokėsi 150 mokinių. 1947 metais mokyklai buvo skirta papildomai patalpų Sniego gatvėje Nr. 7.  Pirmuoju mokyklos direktoriumi buvo Nikolajus Aleksandrovas.

Ši mokykla buvo dažnai perorganizuojama. 1956 m. sausio 7 d. FGA mokykla Nr. 10 pertvarkyta į statybos mokyklą Nr. 1 su 10 mėnesių apmokymo kursais. 1958 m. ji reorganizuota į dvimetę statybos mokyklą Nr. 1. 1963 m. spalio 1 d. statybos mokykla Nr. 1 pertvarkyta į Vilniaus miesto profesinę technikos mokyklą Nr. 6. Pasikeitė ne tik mokyklos pavadinimas, bet mokymo turinys bei kokybė. Nuo 1979 m. kovo 7 d. Vilniaus 6-oji profesinė mokykla jau pirmaisiais mokslo metais (1979–1980 m. m) tapo miesto vidurine profesine technikos mokykla. Esant patalpų trūkumui, reikėjo plėsti naują materialinę bazę, kurti klases, dirbtuves, laboratorijas ir kitas teorinio ir praktinio mokymo patalpas. 1979 m. spalio 8 d., vadovaujant direktoriui P. Nenartavičiui, mokykla persikėlė į jai skirtas naujas patalpas Ateities g. Nr. 28. Mokykloje tuo metu mokėsi 336 mokiniai. Naująjį kompleksą sudarė mokymo korpusas, kuriame buvo 19 kabinetų mūrininkams, tinkuotojams, staliams rengti, mechaninės dirbtuvės su reikiama įranga, sporto, aktų salės, valgykla. Po vienerių metų buvo pastatytas 195 vietų pirmasis bendrabutis, o antrasis – 1981 metais.

1988 m. gruodžio 1 d. vidurinė profesinė mokykla Nr. 6 pertvarkyta į Vilniaus 6-ąją profesinę technikos mokyklą. Nuo 1990 m. spalio 1 d. iki 2000 m. liepos 1 d. ši mokykla veikė kaip Vilniaus 1-oji statybininkų mokykla.

Vilniaus 3-oji statybininkų mokykla buvo įsteigta 1981 m. rugsėjo 1 d. Keletą kartų keitėsi ir šios mokyklos pavadinimai. (1984–1988 m. m.) ji veikė kaip 55-oji vidurinė profesinė technikos mokykla, (1988–1990 m. m.) – 8-oji profesinė technikos mokykla. Nuo 1990 m. gruodžio 20 d. ji pavadinta 3-iąja statybininkų mokykla.

2000 m. sujungus šias dvi mokyklas, Vilniaus statybininkų mokykla tapo didžiausia Vilniaus mieste ir apskrityje profesine mokykla, rengiančia statybų bei medžio apdirbimo srities darbininkus.

MŪSŲ DABARTIS
Atvira, moderni, mokymo įstaiga, kurioje galite įgyti specialybę, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą.

Akredituota vidurinio ugdymo programa teikiama gimnazijos skyriuje.

Mokiniams, baigusiems tautinių mažumų mokyklas (lenkų, rusų), suteikiama galimybė toliau mokytis gimtosios kalbos (lenkų, rusų).

Centre vyksta tęstinis profesinis mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas pagal formalaus bei neformalaus mokymo programas.