Viešosios įstaigos Vilniaus statybininkų rengimo centro taryba (toliau – Taryba) yra kolegialus VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centro valdymo organas.

Tarybos kadencija – 5 metai (nuo 2019-04-25 iki 2024-04-24).

Tarybos pirmininkas

Aidas Vaičiulis

Tarybos sekretorė

Alesia Ilgevičienė
el. paštas: alesia.ilgeviciene@vsrc.lt

Tarybos nariai:

VARDAS, PAVARDĖ PAREIGOS
Evaldas Damauskas Vilniaus regiono plėtros tarybos atstovas
Alesia Ilgevičienė VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras
Romualda Kavaliauskienė Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Profesinio mokymo skyriaus vyresnioji specialistė
Erika Pauliukevičienė VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras
Andrius Raščius Lietuvos statybininkų asociacijos juristas, Lietuvos statybininkų asociacijos atstovas
Arūnas Šlenys UAB „Naresta“ generalinis direktorius, Lietuvos statybininkų asociacijos atstovas
Aidas Vaičiulis Nacionalinės pasyvaus namo asociacijos direktorius, Lietuvos darbdavių konfederacijos atstovas
Rima Valiukevičienė Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų Kompetencijų plėtros skyriaus vadovė, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovė
Arnas Vitkauskas VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras

Tarybos funkcijos:

  • koordinuoja vidinės profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemos įgyvendinamą;
  • svarsto Įstaigos direktoriaus teikiamus įstaigos struktūros pertvarkos planus ir teikia siūlymus profesinio mokymo Įstaigos savininkui (dalininkų susirinkimui);
  • nustato Įstaigos darbuotojų (išskyrus direktorių) atrankos ir metinės veiklos vertinimo principus;
  • nustato bendrą mokymosi vietų skaičių, atsižvelgdama į galimybes užtikrinti profesinio mokymo kokybę, ir apie tai informuoja Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją;
  • svarsto Įstaigos direktoriaus pateiktą Įstaigos metinę pajamų ir išlaidų sąmatą ir tvirtina šios sąmatos įvykdymo ataskaitą;
  • iki kiekvienų metų kovo 1 dienos įvertina ir teikia siūlymus Įstaigos visuotiniam dalininkų susirinkimui dėl Įstaigos direktoriaus pateiktos Įstaigos metinės veiklos ataskaitos;
  • savo sprendimus skelbia viešai Įstaigos interneto svetainėje ir apie savo sprendimus informuoja visuotinį dalininkų susirinkimą;
  • atlieka kitas funkcijas, nustatytas kituose teisės aktuose ir Įstatuose.

Dokumentai