PRIIMAME:

  • baigusius 10 klasių ir norintiems įgyti profesiją;
  • baigusius 10 klasių ir norintiems įgyti vidurinį išsilavinimą gimnazijos skyriuje ir profesiją*;
  • baigusiems 12 klasių ir norintiems įgyti pirmąją kvalifikaciją;
  • norintiems persikvalifikuoti ar tobulinti turimą kvalifikaciją;

Mokslas nemokamas. Specialybė įgyjama per 1 ar per 3 metus*. Baigus mokslus išduodamas brandos atestatas*  ir/ar profesinio mokymo diplomas.

PROGRAMOS PASKIRTIS:

Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotoją, gebantį vykdyti bendrąsias veiklas statybos objekte, montuoti vamzdžius ir parengti pastato konstrukcijas vamzdynų tiesimui, montuoti pastato vandeninių šildymo–vėsinimo sistemų vamzdynus ir prietaisus bei juos prižiūrėti, įrengti pastato vėdinimo sistemas ir jas prižiūrėti, montuoti šilumos siurblius ir juos prižiūrėti.