PRIIMAME:

  • norintiems persikvalifikuoti ar tobulinti turimą kvalifikaciją.

Mokslas nemokamas. Specialybė įgyjama per 5 mėnesius. Baigus mokslus išduodamas profesinio mokymo diplomas.

PROGRAMOS PASKIRTIS:

Mūrininko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam mūrininkui parengti, kuris gebėtų, vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę, savarankiškai vykdyti bendrąsias veiklas statybos objekte, mūryti konstrukcijas ir jas remontuoti, montuoti ir betonuoti konstrukcijas.