VIZIJA
Centras siekia tapti statybos sektoriaus inovacijų augimo varikliu, padedančiu prisitaikyti prie nuolatinių darbo rinkos pokyčių.
MISIJA
Suteikti asmenims tokias profesines bei bendrąsias kompetencijas, kurios sudarytų galimybę dirbti kintančiomis sąlygomis, padėtų spręsti profesinius, socialinius ir ekonominius iššūkius bei būtų naudingos asmeniniame gyvenime.
VERTYBĖS

  • ATVIRUMAS IR SKAIDRUMAS: Centro bendruomenė atvira naujovėms, požiūrių įvairovei, bendradarbiavimui, pozityvioms iniciatyvoms tiek Lietuvos, tiek Europos mastu.
  • INOVATYVUMAS IR NUOLATINIS TOBULĖJIMAS: Centro bendruomenė vertina ir skatina narių kūrybiškumą, naujų galimybių įžvalgą, greitai ir lanksčiai reaguoja į aplinkos pokyčius ir aktyviai prisideda prie jų kūrimo. Centro bendruomenė siekia ir yra skatinama nuolat tobulėti, būti socialinių, technologinių, ekonominių pokyčių lydere.
  • ATSAKOMYBĖ: Centro bendruomenei suteikiama veiklos laisvė siekiant nustatytų tikslų, skatinamas tarpusavio pasitikėjimas, tačiau kiekvienas bendruomenės narys turi būti atsakingas už savo veiklos rezultatus, numatytų tikslų pasiekimą ir veiklos pasekmes. Bendruomenės narių pasitikėjimas grindžiamas Įstaigos vertybėmis, savikontrole, visuomenės moralės ir etikos normomis.
  • STIPRI BENDRUOMENĖ: Centro bendruomenės stiprumas grindžiamas pasitikėjimu ir pagarba kiekvienam bendruomenės nariui, dėmesiu jo tobulėjimui, asmenybės vystymuisi, asmeninėmis iniciatyvomis bei visų bendruomenės narių bendradarbiavimu ir kryptingu darbu siekiant bendrų tikslų.,,Didžiausia išminties pareiga ir požymis – siekimas, kad darbai atitiktų žodžius, kad žmogus visada būtų pats savimi.”

,,Didžiausia išminties pareiga ir požymis – siekimas, kad darbai atitiktų žodžius, kad žmogus visada būtų pats savimi.”