VIZIJA
Mokykla siekia tapti Europinio standarto ugdymo institucija, kurios baigimo dokumentą pripažintų ne tik Lietuvoje, bet ir kitose šalyse. Kryptingomis pastangomis siekiama aukštos ugdymo kokybės, taip pat padaryti profesinį ir bendrąjį išsilavinimą prieinamą kuo platesniam asmenų ratui, išplėsti galimybes toliau jiems mokytis.
MISIJA
Teikti profesinio ir bendrojo lavinimo mokymo paslaugas visoms tokį poreikį turinčioms asmenų grupėms.
VERTYBĖS
Mokykla – mokiniui

Mokykla užtikrina mokinių saugumą, ugdo jų dorovinę ir pilietinę atsakomybę, plėtoja vertybines kompetencijas, ruošia gyvenimui ir darbui besikeičiančios visuomenės sąlygomis. Mokykla ugdo lygiateisiškumą, pripažįsta prigimtinę žmonių lygybę, formuoja abipuse pagarba grindžiamus partneriškus santykius tarp visų bendruomenės narių. Mokykloje pripažįstama mokinių poreikių įvairovė, pasirinkimo laisvė. Geras mokinių parengimas, aukštas mokymo lygis, tinkamai aprūpinta ugdymo aplinka, įvairi ir visapusiška nepamokinė veikla sąlygoja mokyklą būti patrauklia įvairių poreikių mokiniams, siekiantiems įgyti specialybę ir bendrąjį išsilavinimą.

Mokyklos vertybės: atvirumas, nuolatinis tobulėjimas, tolerancija, jauki aplinka, dėmesys švietimo paslaugų vartotojams, humanizmo ir demokratiškumo principai.

,,Didžiausia išminties pareiga ir požymis – siekimas, kad darbai atitiktų žodžius, kad žmogus visada būtų pats savimi.”