Strateginiai ir/ar metiniai veiklos planai

Įstaigos įstatai

Vidaus kontrolės politika

Vidaus kontrolės tvarkos aprašas

Darbo tvarkos taisyklės

Asmens duomenų apsauga

Ugdymo organizavimo dokumentai