PRIIMAME:

  • turinčius pagrindinį išsilavinimą ir norintiems įgyti profesiją;
  • turinčius vidurinį išsilavinimą ir norintiems įgyti pirmąją kvalifikaciją;
  • norintiems persikvalifikuoti ar tobulinti turimą kvalifikaciją;

Mokslas nemokamas. Specialybė įgyjama per 1,5 metų. Baigus mokslus išduodamas profesinio mokymo diplomas.

PROGRAMOS PASKIRTIS:

Mūrininko ir krosnininko padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam mūrininkui ir krosnininko padėjėjui parengti, kuris gebėtų, vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę, savarankiškai vykdyti bendrąsias veiklas statybos objekte, mūryti konstrukcijas ir jas remontuoti, montuoti ir betonuoti konstrukcijas, mūryti ir remontuoti kietu kuru kūrenamus šildymo įrenginius (išskyrus katilus), montuoti ir remontuoti kietu kuru kūrenamus šildymo įrenginius (išskyrus katilus).