VILNIAUS STATYBININKŲ
RENGIMO CENTRAS
Atvira, moderni, mokymo įstaiga, kurioje galite įgyti specialybę, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą.
apie3
Akredituota vidurinio
ugdymo programa
teikiama gimnazijos skyriuje.
Mokiniams, baigusiems tautinių mažumų mokyklas (lenkų, rusų), suteikiama galimybė toliau mokytis gimtosios kalbos (lenkų, rusų).
Centre vyksta tęstinis profesinis mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas pagal formalaus bei neformalaus mokymo programas.
SUŽINOKITE DAUGIAU APIE

ISTORIJA IR DABARTIS

VIZIJA, MISIJA, VERTYBĖS

BENDRADAR- BIAVIMAS

SAVIVALDA