PRIIMAME:

  • turinčius vidurinį išsilavinimą ir norintiems įgyti pirmąją kvalifikaciją;
  • norintiems persikvalifikuoti ar tobulinti turimą kvalifikaciją.

Mokslas nemokamas. Specialybė įgyjama per 7,5 mėnesio. Baigus mokslus išduodamas profesinio mokymo diplomas.

PROGRAMOS PASKIRTIS:

Nekilnojamojo turto brokerio profesinė mokymo programa skirta kvalifikuotam nekilnojamojo turto brokeriui parengti, kuris gebėtų ieškoti nekilnojamojo turto klientų, teikti jiems įvairius pasiūlymus; rengti ir pateikti šalių tvirtinimui nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo, nuomos sutarčių projektus; konsultuoti klientus mokesčių ir teisinių reikalų, susijusių su sutartimis klausimai; žino kaip rinkti, analizuoti ir kaupti informaciją apie nekilnojamojo turto rinką; kaip ieškoti nekilnojamojo turto objektų pirkimui/ pardavimui/ nuomai; turi turėti organizacinių įgūdžių, mokėti bendrauti su klientais, vesti derybas.