Įstaigos taryba
(kolegialus valdymo organas)

Įstaigos taryba
(savivaldos institucija)

Mokinių taryba

Darbo taryba