Informuojame, jog Vilniaus statybininkų rengimo centro duomenų apsaugą užtikrina, įgyvendindama ES Bendrojo duomenų apsaugos Reglamento Nr. 2016/679 nuostatas ir duomenų apsaugos pareigas, remdamasi direktoriaus įsakymu, patvirtintomisDarbuotojų asmens duomenų saugojimo politika, vaizdo stebėjimo vaizdo įrašų priežiūros ir pateikimo tvarkos aprašu ir mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis, kuriose skelbiama papildoma informacija, susijusi su asmens duomenų tvarkymu.

Všį VSRC duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:

Alesia Ilgevičienė
Adresas: Ateities g. 28-105
Tel. +370 674 06908
El.p. duomenuapsauga@vsrc.lt