VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS STATYBININKŲ RENGIMO CENTRAS
DARBO TARYBOS SUDĖTIS

Darbo tarybos kadencija – 3 metai (nuo 2021-11-11 iki 2024-11-11).

Darbo tarybos pirmininkė

Daiva Atmanavičienė
el. paštas: daiva.atmanaviciene@vsrc.lt

Darbo tarybos sekretorius

Jeronimas Mikiparavičius
el. paštas: jeronimas.mikiparavicius@vsrc.lt

Darbo tarybos nariai:

VARDAS, PAVARDĖ PAREIGOS
Daiva Atmanavičienė Profesijos mokytoja
Alvydas Kazlauskas Bendrabučio valdytojas
Živilė Liškauskaitė Profesijos mokytoja
Jeronimas Mikiparavičius Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
Asta Šimakauskienė Profesijos mokytoja

VSRC tarybos darbo reglamentas