PRIIMAME:

  • baigusius 10 klasių ir norintiems įgyti profesiją;
  • baigusius 10 klasių ir norintiems įgyti vidurinį išsilavinimą gimnazijos skyriuje ir profesiją*;
  • baigusiems 12 klasių ir norintiems įgyti pirmąją kvalifikaciją;
  • norintiems persikvalifikuoti ar tobulinti turimą kvalifikaciją;

Mokslas nemokamas. Specialybė įgyjama per 2 ar per 3 metus*. Baigus mokslus išduodamas brandos atestatas* ir/ar profesinio mokymo diplomas.

PROGRAMOS PASKIRTIS:

Apdailininko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam dažytojui, plytelių klojėjui, tinkuotojui, parengti, kuris gebėtų, vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę, savarankiškai vykdyti bendrąsias veiklas statybos objekte, glaistyti ir dažyti statinių paviršius rankiniu ir mechanizuotu būdu, dekoruoti statinių paviršius apmušalais ir dažų mišiniais, apdailinti paviršius plytelėmis ir atlikti plytelių dangos remontą, tinkuoti statinio konstrukcijas rankiniais įrankiais ir mechanizuotu būdu, atlikti tinko remontą.