PROFESINIS MOKYMAS

Norintiems mokytis savo gimnazijoje ir profesinėje mokykloje tuo pačiu metu

Priimame mokytis gimnazijos mokinius pagal profesinio mokymo programos modulį. Baigus mokslus išduodamas valstybės pripažįstamas pažymėjimas, liudijantis įgytą kompetenciją.

DAUGIAU

Norintiems įgyti pagrindinį išsilavinimą

Priimame mokytis į I ir II gimnazijos klases (9 ir 10 kl.) pagal pagrindinio ugdymo programą. Įgijus pagrindinį išsilavinimą galima rinktis vieną iš profesinio mokymo programų kartu su viduriniu ugdymu.

DAUGIAU

Norintiems įgyti vidurinį išsilavinimą ir kvalifikaciją

Priimame mokytis profesijos kartu įgyjant vidurinį išsilavinimą gimnazijos skyriuje. Baigus mokslus išduodamas brandos atestatas ir profesinio mokymo diplomas.             

DAUGIAU

Norintiems įgyti pirmąją kvalifikaciją

Asmenis, turinčius pagrindinį * arba vidurinį išsilavinimą, priimame mokytis pagal modulines profesines mokymo programas. Baigus mokslus išduodamas profesinio mokymo diplomas.                 

DAUGIAU

Norintiems keisti ar tobulinti turimą kvalifikaciją

Asmenis, norintis tobulinti turimą kvalifikaciją, įgyti kitą kvalifikaciją, kviečiame mokytis pagal tęstines profesinio mokymo programas.

DAUGIAU