PRIIMAME:

  • norintiems persikvalifikuoti ar tobulinti turimą kvalifikaciją;

Mokslas nemokamas. Specialybė įgyjama per 1 metus. Baigus mokslus išduodamas profesinio mokymo diplomas.

PROGRAMOS PASKIRTIS:

Konstrukcijų montuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam konstrukcijų montuotojui parengti, kuris gebėtų, vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę, savarankiškai vykdyti bendrąsias veiklas statybos objekte, montuoti gelžbetonines, metalines ir medines statinio konstrukcijas.