Karjeros specialistė: 

Inga Steckienė
Mokiniams konsultacijos teikiamos darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.00 val. 103 kabinete.
El. paštas –  inga.steckiene@vsrc.lt
Tel. nr.:  +370 672 25168

,,Tas idealus darbas – įdomi profesija, malonūs žmonės, nuostabus atlyginimas, karjeros galimybės, kelionių pasiūlymai… Jis tikrai yra. Leiskitės jo ieškoti! Jis jūsų laukia.“

Pem Braun

Ugdymo karjerai specialisto tikslas – padėti mokiniams susipažinti su darbo pasauliu, įgyti žinių, gebėjimų ir nuostatų apie save, mokymosi, saviraiškos, darbo galimybes, išsikelti būsimos profesijos karjeros tikslus, planuoti tolimesnį mokymąsi, studijas ir profesinę veiklą.

Karjeros specialistas vykdo šias veiklas:

  • teikia mokiniams individualias ir grupines konsultacijas apie mokymosi ir darbo galimybes, darbo rinką ir jos pokyčių prognozes;
  • sudaro mokiniams galimybes pažinti save, įvertinti ir aptarti individualias savybes, galinčias turėti įtakos karjerai;
  • organizuoja išvykas į įmones, susitikimus su būsimais darbdaviais;
  • organizuoja praktinius užsiėmimus bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams.