PRIIMAME:

  • norinčius įgyti pagrindinį išsilavinimą, vidurinį išsilavinimą ir profesiją**;
  • turinčius pagrindinį išsilavinimą ir norintiems įgyti vidurinį išsilavinimą gimnazijos skyriuje ir profesiją*;
  • turinčius vidurinį išsilavinimą ir norintiems įgyti pirmąją kvalifikaciją;
  • norintiems persikvalifikuoti ar tobulinti turimą kvalifikaciją.

Mokslas nemokamas. Specialybė įgyjama per 1,5 metų, 2,5 metų* ar per 4 metus**. Baigus mokslus išduodamas pagrindinis išsilavinimas, brandos atestatas* ir/ar profesinio mokymo diplomas.

PROGRAMOS PASKIRTIS:

Kompiuterinio projektavimo operatoriaus kvalifikacija reikalinga kompiuterinio projektavimo operatoriaus profesijai. Kompiuterinio projektavimo operatoriaus veiklos objektas: schemų, techninių brėžinių, baldų ir interjero detalių, mechaninių konstrukcijų, statybinių konstrukcijų projektavimas.
Kompiuterinio projektavimo operatoriaus veiklos uždaviniai: parinkti, naudotis ir išmanyti taikomąsias kompiuterines programas, skirtas projektuoti schemas, techninius brėžinius, baldus ir interjero detales, mechanines konstrukcijas, statybines konstrukcijas. Kompiuterinio projektavimo operatoriui svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, dėmesio koncentracija, gebėjimas dirbti komandoje ir savarankiškai. Asmenys, įgiję kompiuterinio projektavimo operatoriaus kvalifikaciją, galės dirbti IT įmonėse, teikiančiose projektavimo paslaugas arba vykdyti individualią veiklą. Kompiuterinio projektavimo operatoriaus kvalifikaciją galima įgyti profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal kompiuterinio projektavimo operatoriaus profesinio mokymo programą arba neformaliuoju ar savaiminiu būdu.