Jei norite įgyti naują profesiją, pakeisti darbą, tačiau Jūsų kvalifikacija nebeatitinka šiuolaikinės darbo rinkos paklausos, mūsų mokymo centras gali Jums padėti!

VSRC teikia suaugusiųjų profesinio mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo paslaugas, padeda įgyti reikiamą kvalifikaciją, naujų kompetencijų arba persikvalifikuoti.

Siūlome:

  • įvairias statybos programas, siekiantiems įgyti kvalifikaciją;
  • norinčiuosius įgyti profesinių kompetencijų – pasinaudoti lankstesnėmis modulinio mokymo programomis;
  • esamų ar būsimų statybos darbuotojų kompetencijų įvertinimą, atliekant teorinių ir praktinių užduočių testavimus;
  • pameistrystę – dirbančių žmonių mokymąsi ir kvalifikacijos kėlimą darbo vietoje;
  • profesinį konsultavimą ir orientavimą, negalintiems apsispręsti ar nerandantiems reikiamos informacijos.

Mokymai gali būti finansuojami Užimtumo tarnybos, darbdavio, arba savo lėšomis.

Mokytis priimami ne jaunesni kaip 18 metų asmenys.

Prašome susipažinti su šiais dokumentais:

Registracija į kursus ir išsamesnė informacija:

VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras

Ateities g. 28, Vilnius

el.p.: egidija.balciuniene@vsrc.lt

tel.: +370  645 29150

 Laisvės pr. 53, Vilnius

el.p.: zivile.liskauskaite@vsrc.lt

tel.: +370 655 55981