PAMOKŲ TVARKARAŠTIS

I pamoka   8:00 – 8:45
II pamoka   8:55 – 9:40
III pamoka 9:50 – 10:35
PIETŲ PERTRAUKA
IV pamoka 10:50 – 11:35
PIETŲ PERTRAUKA
V pamoka 12:05 – 12:50
VI pamoka 13.05 – 13.50
VII pamoka 14.00 – 14.45
VIII pamoka 14.55 – 15.40
IX pamoka 15.50 – 16.35
X pamoka 16:35 – 17:20
XI pamoka 17:30 – 18:15
XII pamoka 18:15 – 19:00
XIII pamoka 19:10 – 19:55
XIV pamoka 19:55 – 20:40

 MOKINIŲ ATOSTOGOS 2023 – 2024 MOKSLO METAIS

Atostogos Atostogų
pradžia
Atostogų
pabaiga
Pamokos prasideda
Rudens 2023-10-30 2023-11-03 2023-11-06
Žiemos (Kalėdų) 2023-12-27 2024-01-05 2024-01-08
Žiemos 2024-02-19 2024-02-23 2024-02-26
Pavasario 2024-04-02 2024-04-05 2024-04-08

Ugdymo turinį reglamentuoja Bendrosios programos. Bendrosios programos yra nacionalinio lygmens ugdymo turinį reglamentuojantis dokumentas, padedantis siekti Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme nustatytų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo tikslų. Bendrosiose programose apibrėžiami siektini ugdymosi rezultatai, nusakomos mokymo ir mokymosi turinio apimtys, detalizuojami ugdymo rezultatų pasiekimų lygių požymiai. Nuo 2023 m. mokyklos pradės dirbti pagal atnaujintas bendrąsias programas.

UTA įgyvendinimo koordinavimo komanda:

Komandos vadovas

Jeronimas Mikiparavičius,
direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Nariai:

  • Alma Briedienė, Viršuliškių skyriaus ugdymo vadovė;
  • Nijolė Burokienė, Fabijoniškių skyriaus ugdymo vadovė;
  • Justina Guigytė, Humanitarinių dalykų mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
  • Gražina Kežun, Gamtos, tiksliųjų ir socialinių dalykų mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
  • Aldona Lukminienė, socialinė pedagogė;
  • Asta Lukšienė, socialinė pedagogė;
  • Irma Skujienė, psichologė.

Kodėl būtina atnaujinti ugdymo turinį