ESAME PASIRUOŠĘ MOKINIUI: ⦁ Teikti reikiamų profesinių žinių
⦁ Ugdyti gebėjimus, įgūdžius, reikalingus būsimai profesinei kvalifikacijai
Žiūrėti specialybes
ESAME PASIRUOŠĘ MOKINIUI: ⦁ Ugdyti atsakingumą už savo sveikatą
⦁ Skiepyti dorą ir sąžiningumą
Žiūrėti specialybes
ESAME PASIRUOŠĘ MOKINIUI: ⦁ Kurti saugią ir kūrybišką aplinką
⦁ Ugdyti poreikį tobulėti, mokytis visą gyvenimą
Žiūrėti specialybes
ESAME PASIRUOŠĘ MOKINIUI: ⦁ Kurti saugią ir kūrybišką aplinką
⦁ Ugdyti poreikį tobulėti, mokytis visą gyvenimą
Žiūrėti specialybes

MŪSŲ SIŪLOMOS SPECIALYBĖS

VILNIAUS STATYBININKŲ
RENGIMO CENTRAS
Atvira, moderni, mokymo įstaiga, kurioje galite įgyti specialybę, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą.
apie3
Akredituota vidurinio
ugdymo programa
teikiama gimnazijos skyriuje.
Mokiniams, baigusiems tautinių mažumų mokyklas (lenkų, rusų), suteikiama galimybė toliau mokytis gimtosios kalbos (lenkų, rusų).
Centre vyksta tęstinis profesinis mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas pagal formalaus bei neformalaus mokymo programas.

NAUJIENOS