STOJANTIEMS

PRIĖMIMO VYKDYMAS 2023 M.

Prašymai priimami atvykus į VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centrą, adresu – Laisvės pr. 53 ir Ateities g. 28. Nepilnamečiai turi atvykti su vienu iš tėvų, globėju ar rūpintoju.
Pateikiant prašymą mokytis būtina turėti šiuos dokumentus:
Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
Mokymosi pasiekimų pažyma (įrodanti 8 ar 9 kl. baigimą);
Vaiko sveikatos pažymėjimas (027-1/a  forma);
2 nuotraukos dokumentams;
Viršuliškių skyrius  – Laisvės pr.53, 102 kab., mob. +37061472898 el. p. karjera@vsrc.lt

Fabijoniškių skyrius – Ateities g. 28, 105 kab., mob. +37061472899 el. p. karjera@vsrc.lt

Stojimas į VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centrą vykdomas centralizuotai, internetu per Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendram priėmimui organizuoti (LAMA BPO) sistemą (www.lamabpo.lt.) arba susisiekite su mumis apačioje nurodytais kontaktais.

STOJANČIŲJŲ PRAŠYMŲ MOKYTIS TEIKIMAS PER LAMA BPO INFORMACINĘ SISTEMĄ, KONSULTAVIMAS IR INFORMAVIMAS:

Kontaktai, kuriais mokiniai gali kreiptis į mokyklą dėl informacijos apie priėmimą, profesinio mokymo programas, mokymosi galimybes:

Viršuliškių skyrius

Laisvės pr.53, 105 kab.

tel.: 852423581, mob. +37061472898

El. p. karjera@vsrc.lt

Fabijoniškių skyrius

Ateities g. 28, 105 kab.

tel.: 852712300, mob. +37061472899

El. p. karjera@vsrc.lt

Darbo laikas:

pirmadieniais – ketvirtadieniais: nuo 9.00 iki 16.00 val.

penktadieniais: nuo 9.00 iki 15.00 val.

1 STOJIMO ŽINGSNIS. PRIĖMIMO ETAPAI:

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms 2024 m. vasario 1 d. – 11 d.
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam  

2024 m. vasario 15 d.

Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose 2024 m. vasario 19 d. – 20 d
Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms 2024 m. birželio 3 d. – rugpjūčio 5 d.
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam 2024 m. rugpjūčio 9 d. iki 12 val.
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose 2024 m. rugpjūčio 9  d. nuo 14 val. – rugpjūčio 13 d.
Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms 2024 m. rugpjūčio 14 d. – rugpjūčio 25 d.
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam 2024 m. rugpjūčio 24 d.
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose 2024 m. rugpjūčio 28 – 30 d.
Prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, sprendimų priėmimas, mokymo sutarčių pasirašymas 2024 m. rugsėjo 2 d. – spalio 31 d. pagal LAMA BPO sudarytą ir Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje paskelbtą tvarkaraštį (pakaitomis skiriant vieną savaitę prašymams registruoti, kitą savaitę – prašymams nagrinėti ir sprendimui priimti bei priėmimo sistemai parengti naujam priėmimo etapui).

Mokymo sutartys pasirašomos kas antrą trečiadienį arba artimiausią darbo dieną po oficialios šventės dienos.

2 STOJIMO ŽINGSNIS. SUTARČIŲ PASIRAŠYMAS

Sutarčių pasirašymo laikas: Pagrindinio priėmimo (vasaros etapo) 2024 m. rugpjūčio 09 d. – 13 d.

Papildomo priėmimo 2024 m. rugpjūčio 28 d. –30 d.

Sutarčių pasirašymo vieta Viršuliškių skyrius  – Laisvės pr.53, 105 kab., mob. +37061472898

Fabijoniškių skyrius – Ateities g. 28, 105 kab., mob. +37061472899

DĖMESIO!
Svarbi informacija atvykstantiems pasirašyti sutarčių!
Mokiniai, neturintys 18 metų privalo atvykti su vienu iš tėvų, globėju ar rūpintoju.
Sutarties pasirašymo metu turėkite su savimi asmens dokumentą, 2 fotonuotraukas, išsilavinimo dokumentus ir sveikatos pažymas.
Išsilavinimą (mokymosi pasiekimus) patvirtinantį dokumentą (pagrindinio ugdymo pažymėjimo, brandos atestato, aukštojo mokslo diplomo, kvalifikacijos pažymėjimo originalą);
Asmens tapatybės dokumentą;
2 fotonuotraukas;
Sveikatos pažymas:
Stojančio į mokymo įstaigą ar įdarbinamo nepilnamečio medicininė pažyma (086/a forma);
Vaiko sveikatos pažymėjimas (tik asmenims, kuriems 2021-09-01 nebus suėję 18 metų) (027-1/a  forma)
.
Jei stojančiojo pateikti dokumentai yra kita pavarde, nei įrašyta jo tapatybę patvirtinančiame dokumente, privaloma pateikti dokumentą, patvirtinantį pavardės keitimą.