STOJANTIEMS

PRIĖMIMO VYKDYMAS 2021 M.

Prašymai priimami atvykus į VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centrą, adresu – Laisvės pr. 53 ir Ateities g. 28. Nepilnamečiai turi atvykti su vienu iš tėvų, globėju ar rūpintoju.
Pateikiant prašymą mokytis būtina turėti šiuos dokumentus:
Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
Mokymosi pasiekimų pažyma (įrodanti 8 ar 9 kl. baigimą);
Vaiko sveikatos pažymėjimas (027-1/a  forma);
2 nuotraukos dokumentams;
Viršuliškių skyrius  – Laisvės pr.53, 105 kab., mob. +37061472898 el. p. karjera@vsrc.lt

Fabijoniškių skyrius – Ateities g. 28, 105 kab., mob. +37061472899 el. p. karjera@vsrc.lt

Stojimas į VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centrą vykdomas centralizuotai, internetu per Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendram priėmimui organizuoti (LAMA BPO) sistemą (www.lamabpo.lt.) arba susisiekite su mumis apačioje nurodytais kontaktais.

STOJANČIŲJŲ PRAŠYMŲ MOKYTIS TEIKIMAS PER LAMA BPO INFORMACINĘ SISTEMĄ, KONSULTAVIMAS IR INFORMAVIMAS:

Kontaktai, kuriais mokiniai gali kreiptis į mokyklą dėl informacijos apie priėmimą, profesinio mokymo programas, mokymosi galimybes:

Viršuliškių skyrius

Laisvės pr.53, 105 kab.

tel.: 852423581, mob. +37061472898

El. p. karjera@vsrc.lt

Fabijoniškių skyrius

Ateities g. 28, 105 kab.

tel.: 852712300, mob. +37061472899

El. p. karjera@vsrc.lt

Darbo laikas:

pirmadieniais – ketvirtadieniais: nuo 9.00 iki 16.00 val.

penktadieniais: nuo 9.00 iki 15.00 val.

1 STOJIMO ŽINGSNIS. PRIĖMIMO ETAPAI:

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms 2021 m. vasario 3 d. – 15 d.

 

 

Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas 2021 m. vasario 3 d. – 15 d.

 

Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam  

2021 m. vasario 18 d.

Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose 2021 m. vasario 18 d. – 19 d.
Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms 2021 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 11 d.
Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas 2021 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 11 d.
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam 2021 m. rugpjūčio 13 d.
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose 2021 m. rugpjūčio 13 d. – rugpjūčio 18 d.
Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms 2021 m. rugpjūčio 19 d. – rugpjūčio 25 d.
Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas 2021 m. rugpjūčio 19 d. – rugpjūčio 25 d.
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam 2021 m. rugpjūčio 27 d.
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose 2021 m. rugpjūčio 30-31  d., o profesinio mokymo įstaigoms, priimančioms daugiau nei 300 mokinių – ir rugsėjo 1 d.
I Nuoseklus prašymų ir sprendimų priėmimas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamo Asmenų, pageidaujančių mokytis pagal pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programas, bendrojo priėmimo į valstybinę ar savivaldybės arba nevalstybinę profesinio mokymo įstaigą tvarkos aprašo nustatyta tvarka
2021 m. rugsėjo 6 d. –
lapkričio 30 d. pagal LAMA
BPO sudarytą ir Bendrojo
priėmimo informacinėje
sistemoje paskelbtą
tvarkaraštį (pakaitomis
skiriant vieną savaitę
prašymams registruoti, kitą
savaitę – prašymams
nagrinėti ir sprendimui
priimti bei priėmimo sistemai
parengti naujam priėmimo
etapui).
Mokymo sutartys
pasirašomos kas antrą
trečiadienį arba artimiausią
darbo dieną po oficialios
šventės dienos).

2 STOJIMO ŽINGSNIS. SUTARČIŲ PASIRAŠYMAS

Sutarčių pasirašymo laikas: Pagrindinio priėmimo (žiemos etapo) 2021 m. vasario 18 d. – 19 dienomis 8:00 – 16 val.

Pagrindinio priėmimo (vasaros etapo) 2021 m. rugpjūčio 13 d. – rugpjūčio 18 dienomis 8:00 – 16 val.

Papildomo priėmimo 2021 m. rugpjūčio 30-31 dienomis, o profesinio mokymo įstaigoms, priimančioms daugiau nei 300 mokinių – ir rugsėjo 1 d. 8:00 – 16 val.

Sutarčių pasirašymo vieta Viršuliškių skyrius  – Laisvės pr.53, 105 kab., mob. +37061472898

Fabijoniškių skyrius – Ateities g. 28, 105 kab., mob. +37061472899

DĖMESIO!
Svarbi informacija atvykstantiems pasirašyti sutarčių!
Mokiniai, neturintys 18 metų privalo atvykti su vienu iš tėvų, globėju ar rūpintoju.

Sutarties pasirašymo metu turėkite su savimi asmens dokumentą, 2 fotonuotraukas, išsilavinimo dokumentus ir sveikatos pažymas.

Išsilavinimą (mokymosi pasiekimus) patvirtinantį dokumentą (pagrindinio ugdymo pažymėjimo, brandos atestato, aukštojo mokslo diplomo, kvalifikacijos pažymėjimo originalą);
Asmens tapatybės dokumentą;
2 fotonuotraukas;
Sveikatos pažymas:
Stojančio į mokymo įstaigą ar įdarbinamo nepilnamečio medicininė pažyma (086/a forma);
Vaiko sveikatos pažymėjimas (tik asmenims, kuriems 2021-09-01 nebus suėję 18 metų) (027-1/a  forma)
.
Jei stojančiojo pateikti dokumentai yra kita pavarde, nei įrašyta jo tapatybę patvirtinančiame dokumente, privaloma pateikti dokumentą, patvirtinantį pavardės keitimą.