ERASMUS+ programos 1-ojo pagrindinio veiksmo projektas

„Profesinių kompetencijų tobulinimas ES šalyse“,

sutarties Nr. 2017-1-LT01-KA116-034997

Pagrindinis projekto tikslas  – naujų mokymo(si) galimybių paieška statybos sektoriaus specialistų rengime, dirbant su  įvairių tikslinių grupių besimokančiais, kuriant lankstesnes mokymo (si) sąlygas, įgyjant naujas profesines kompetencijas, tokiu būdu atveriant platesnes galimybes į darbo rinką.

Pasinaudojant partnerinių institucijų patirtimi tikimasi tobulinti ir plėtoti modulinio mokymo modelį, kaip sistemišką ir lankstų mokymo(si) būdą, įdiegti vertinimo, įsivertinimo ir pripažinimo ECVT sistemą, plėtoti pameistrystės mokymosi formą. Tai padėtų užtikrinti profesinio mokymo patrauklumą ir galimybę mokytis tenkinant savo poreikius, skatinant besimokančius nuolatos atnaujinti savo žinias, mokėjimus ir įgūdžius.

Planuojamos stažuotės į  Čekijos, Slovakijos, Estijos, Vokietijos, Suomijos, Portugalijos, Italijos, Jungtinės Karalystės profesinio mokymo institucijas. Projekto dalyviai: 36 mokiniai ir 21 profesijos mokytojas, administracijos darbuotojas. Profesijos mokytojai stebės teorinius ir praktinius užsiėmimus, mokiniai dirbs mokyklų gamybinėse dirbtuvėse ir statybos įmonėse, įgis naujų bendrastatybinių kompetencijų: mūro,  gipskartonio tvirtinimo ir montavimo, rąstinių namų montavimo, apdailos, restauravimo, brėžinių skatymo, gerbūvio, apšiltinimo, ekologiškų namų konstrukcijų montavimo darbų. Stažuočių metu projekto dalyviai  domėsis kaip taikomi tvarios plėtros principai mokymo procese.

Sugrįžus iš stažuočių pedagogai pateiks rekomendacijas, kaip galima integruoti į įvairių specialybių mokymo modulius alternatyvių energijos šaltinių panaudojimo galimybes, dalinsis su kolegomis įgyta patirtimi metodinių grupių posėdžiuose, seminaruose; mokiniai -susitikimuose, karjeros dienose, meistriškumo konkursuose.