2020 m. spalio 23 d.  VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras  tapo akredituotu Pearson kompanijos (Jungtinė Karalystė) BTEC centru ir vykdys BTEC mokymo programą

Statyba ir pastatų aplinka (Pearson  BTEC   International Level 3 in Construction and the Building Environment) 540 val.  Ši programa skirta asmenims, siejantiems savo profesinę veiklą su statybos sektoriumi, siekiant įgyti teorinių žinių ir tobulinti praktinius gebėjimus statybos ir  pastatų aplinkos valdymo srityje.

Nuo 2020 m. lapkričio 3 d.  Centras vykdo Statybos ir pastatų aplinkos mokymo programą. Mokymo programa yra sudaryta iš modulių. Modulio apimtis – 60 akademinių valandų.  Norintys įgyti kvalifikaciją ir gauti tarptautinį diplomą, privalo išklausyti ir atsiskaityti už programoje numatytus modulius. Šioje programoje mokoma šių modulių:

PRIVALOMŲJŲ MODULIŲ SĄRAŠAS BTEC KVALIFIKACIJAI:

  1. Statybų technologija (Unit 1. Construction Technology)
  2. Pastatų projektavimas (Unit 2. Construction Design)
  3. Statybų mokslas (Unit 3. Construction Science)

PASIRENKAMŲJŲ MODULIŲ SĄRAŠAS BTEC KVALIFIKACIJAI

  1. Grafinis detalizavimas (Unit 7. Graphical Detailing)
  2. Tvari statyba (Unit 8. Sustainability in Construction)
  3. BIM ir dirbtinis intelektas (Unit 9. Building Information Modeling and Artificial Intelligence)
  4. Statybos projektų valdymas (Unit11. Management of construction project)
  5. Darbo patirtis (Unit 18. Work Experience)
  6. Ekonomika ir finansai statybose (Unit 22. Economics and Finance in Construction)

 

Trumpai apie BTEC

BTEC International Level 3 Diploma (4 kvalifikacijų lygmuo pagal Europos kvalifikacijų sandarą) yra tarptautiniu mastu pripažįstama profesinė kvalifikacija, suteikianti galimybę tęsti mokymąsi aukštojoje mokykloje arba sėkmingiau įsilieti į darbo rinką. BTEC kvalifikacijų pripažinimą organizuoja Pearson kompanija. Tai tarptautinė švietimo agentūra, kurianti bei akredituojanti ir profesinio mokymo programas. Į šias programas priimti mokiniai įgyja ne vien įprastą profesinio mokymo diplomą, tačiau ir tarptautinį, 70 pasaulio šalių pripažįstamą dokumentą bei bus įtraukti į Jungtinės Karalystės (JK) kvalifikaciją atitinkančių asmenų registrą. 

Mokymo programos turinys atspindi šiuolaikinės darbo rinkos poreikius ir užtikrina aukštos kvalifikacijos darbuotojų rengimą. Besimokantieji įgyja ne tik reikalingų kompetencijų ir praktinių įgūdžių, bet ir tokių profesinių savybių, kurias šiuolaikiniai darbdaviai ypač vertina – darbo organizavimo, laiko planavimo, komunikavimo, komandinio darbo įgūdžių.