VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras yra Statybos sektoriaus pasitelktas teikėjas.

  • rengia ir atnaujina priskirtoms kvalifikacijoms teorinės dalies (žinių) vertinimo testų struktūras, kuriose nurodytas kiekvienos kompetencijos įvertis taškais kiekvienai profesiniame standarte aprašytai kvalifikacijai;
  • rengia ir atnaujina atitinkamų kvalifikacijų teorinės dalies (žinių) vertinimo testų klausimus;
  • rengia ir atnaujina atitinkamų kvalifikacijų praktinių gebėjimų demonstravimo užduotis ir jų vertinimo instrukcijas;
  • pasitelkia metodines komisijas teorinės dalies (žinių) vertinimo testų struktūrai ir klausimams, praktinėms gebėjimų demonstravimo užduotims rengti ir atnaujinti, organizuoja jų darbą;
  • jei asmuo pasirinko pasitelktą teikėją, organizuoja jo įgytą kvalifikaciją sudarančių kompetencijų (įgytų nesimokius pagal formaliojo profesinio mokymo programą) vertinimą;
  • organizuoja asmenų, įgijusių IV–V lygio kvalifikacijų kompetencijas, praktinės dalies (gebėjimų) vertinimą, parenka praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo vietą;
  • deleguoja profesijos mokytojus (nemokiusius vertinamų asmenų) į kompetencijų vertinimo komisijas ir apmoka jiems už darbą iš lėšų, apskaičiuojamų pagal Vyriausybės tvirtinamą Kompetencijų vertinimo lėšų skaičiavimo vienam asmeniui metodiką;
  • apmoka vertinimą organizuojantiems darbuotojams už darbą teisės aktų nustatyta tvarka;
  • asmenų apeliacijas pateikia elektroniniu paštu kvalifikacijų tvarkymo institucijai, užpildydami kvalifikacijų tvarkymo institucijos interneto svetainėje esančią formą.

Dėl asmens įgytų kompetencijų vertinimo praktinės dalies tvarkaraščio datų derinimo prašome užpildyti informaciją:

Su Statybos sektoriaus asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkaraščiu galite susipažinti čia:

Daugiau informacijos:

VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras

Jeronimas Mikiparavičius

el.p.: jeronimas.mikiparavicius@vsrc.ltkompetencijos@vsrc.lt

tel.: +370 610 21315