Mūsų naujienos

Lietuvos inžinerinės grafikos ir geometrijos draugijos (LIGGD) LIGGD narių suvažiavimas

2024 birželio 6 dieną Lietuvos inžinerinės grafikos ir geometrijos draugijos (LIGGD) LIGGD narių suvažiavimo metu buvo išrinkta nauja draugijos valdyba. Prezidente išrinkta mūsų centro kompiuterinio projektavimo ir grafinio vaizdavimo mokytoja Violeta Lakštauskienė, o viceprezidente profesijos mokytoja Vaida Bikulčienė. SVEIKINAME koleges ir linkime kuo daugiau prasmingų darbų nuveikti Lietuvos inžinerinės grafikos ir geometrijos draugijos labui.

Lietuvos inžinerinės grafikos ir geometrijos draugija (LIGGD) – tai laisvanoriška visuomeninė organizacija, vienijanti Lietuvos inžinerinės grafikos ir kitų profesijų specialistus, dirbančius inžinerinės grafikos mokslo, praktikos bei pedagogikos srityse. Šiuo metu jos gretose apie 40 narių iš Kauno, Vilniaus, Klaipėdos techniškųjų universitetų (VDU ŽŪA, KTU, VGTU, KU) bei Kauno, Vilniaus, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių kolegijų ir mokymo centrų. Draugija įregistruota 2006 m. rugsėjo 08 d.