Mūsų naujienos

Integruotos pamokos netradicinėje aplinkoje

Artėjant mokslo metų pabaigai centro mokytojai įprastas pamokas keitė į netradicines – ieškojo naujų būdų, formų ir erdvių mokiniams sieti tarpdalykines teorines žinias integruotose pamokose. Birželio 5 dieną A23-3, S23-4, K23-5, K23-11, K23-11T, K24-1 ir K24-1T grupių mokiniai tradicines pamokas keitė edukacine tiriamąja veikla, išvykdami į Vilniaus Paupio rajoną. Organizuojant šias veiklas integruoti anglų kalbos, matematikos, fizinio ugdymo ir specialybės mokomieji dalykai. Lydintys mokytojai V. Lakštauskienė, R. Pečiulienė, D. Burokas, J. Zobarskaitė, V. Bikulčienė, B. Šustickienė, N. Maskeliūnienė, G. Elzbergas detaliai suplanavo mokinių veiklas edukacinei veiklai. Pamokų metu mokiniai supažindinti su miesto plėtros ypatumais, ugdė gamtos ir šiuolaikinės architektūros sąsajos suvokimą. Tyrinėdami statinius bandė atpažinti juos sudarančius erdvinius kūnus, konstrukcijas ir naudojamas statybines medžiagas, mažosios architektūros elementus, atlikti matematinius skaičiavimus, taikyti statybos sektoriuje naudojamus anglų kalbos terminus. Integruotos pamokos netradicinėje aplinkoje mokiniams padėjo praplėsti akiratį, žadinti vaizduotę ir mąstymą. Fizinio ugdymo mokytojas įgytus mokinių įgūdžius ir gebėjimus patikrino atliekant įvairius reakcijos ir ištvermės lavinimo pratimus lauko atviroje erdvėje.

Integruotos pamokos – tai mokymosi metodas, kai skatinamas mokinių kūrybiškumas, bendradarbiavimas, daug dėmesio skiriama mokymosi siejimui su gyvenimiška patirtimi. Vedant integruotas pamokas netradicinėje aplinkoje, mokiniams suteikiama daug gerų emocijų, o mokomoji medžiaga jiems tampa daug įdomesnė, suprantamesnė.