Mūsų naujienos

Konferencija “Inžinerinė ir kompiuterinė grafika 2024”

VILNIUS TECH universitete https://vilniustech.lt/ 2024 06 07 įvyko Lietuvos inžinerinės grafikos ir geometrijos draugijos https://liggd.lt/ konferencija “Inžinerinė ir kompiuterinė grafika 2024”, kurioje dalyvavo mūsų centro mokytojai Vaida Bikulčienė, Violeta Lakštauskienė ir Ivaras Giniotis. Konferencijos dalyviai klausėsi naujausių mokslinių pranešimų ir dalinosi šių dienų inžinerinės grafikos mokymo aktualijomis.

Konferencijos metu mūsų centro profesijos mokytojas Ivaras Giniotis pristatė ERASMUS+ programos partnerysčių BIM4Energy projekto Nr. 2023-1-ES01-KA220-HED-000156652 numatytus darbus. Projekte taip pat dalyvauja centro kompiuterinio projektavimo ir grafinio vaizdavimo mokytoja Violeta Lakštauskienė bei projektų vadovė Inga Vaičiulienė.

Plačiau apie projektą: https://vsrc.lt/projektai/vykdomi-projektai/erasmus/bim-skaitmenines-kompetencijos-siekiant-ivertinti-ir-pagerinti-europos-pastatu-energini-efektyvuma-skaitmeninis-budas-link-teigiamos-energijos-kvartalu/