Mūsų naujienos

Naujos patirtys Ispanijoje

Įgyvendinant ERASMUS+ programos 1-o pagrindinio veiksmo – Asmenų mobilumas mokymosi tikslais – projekto Nr. 2023-1-LT01-KA121-VET-000130452 veiklas, birželio 10-14 d. centro mokytojai Renata, Irena, Inga, Mindaugas, Modestas ir Gintaras stažuojasi Ispanijoje. Projekto dalyviai susipažįsta su Ispanijos švietimo sistema, ugdymo organizavimo tvarka, profesinio mokymo programomis, mokymo(si) metodais, mokinių motyvavimu, įtrauktimi, stebi teorinius ir praktinius užsiėmimus. Dalyvauja susitikimuose su pedagogais, įmonių atstovais, dalinasi tvarumo patirtimi, analizuoja sėkmes ir kylančius iššūkius profesinio ugdymo srityje.