Mūsų naujienos

2018-06-04 Projektas „Gamybos meistro profesinio mokymo programa Baltijos jūros regionui”

Vilniaus statybininkų rengimo centras drauge su partneriais iš 5 ES šalių – Vokietijos, Danijos, Norvegijos, Lenkijos ir Latvijos – įgyvendina 36 mėnesių trukmės Erasmus+ Strateginių partnerysčių projektą „Gamybos meistro profesinio mokymo programa Baltijos jūros regionui” („Master BSR“).

Pagrindinis projekto tikslas yra skatinti ir stiprinti gamybos meistrų profesinį mokymą Baltijos jūros regiono šalyse. Gamybos meistro darbo aplinka, technika, organizaciniai reikalavimai nuolat kinta, pokyčiai dažnai yra nenuspėjami, o inovatyvioms ir gamyboje modernias technologijas naudojančioms įmonėms yra ypač svarbu, kad gamybai vadovautų tikri savo srities profesionalai.

Gamybos meistro vaidmuo tampa ypač aktualus, kai kalbama apie pameistrystę arba darbu grindžiamą mokymą, kai įmonės atstovams tenka prižiūrėti ir apmokyti patirties neturinčius darbininkus ar pameistrius.

2016gulsciuk

Projektas grindžiamas Vokietijos modeliu:

Vokietijoje meistro mokymo programa vykdoma tęstiniame profesiniame mokyme. Kvalifikacijų sąrangoje meistro kvalifikacija priskiriama 6 lygmeniui. Meistro kvalifikacijos gali siekti asmenys, turintys profesinį išsilavinimą. Jei meistro kvalifikacijos siekiama turint tą patį profesinį išsilavinimą, darbinė patirtis nebūtina. Tačiau jei norima įgyti kitos profesijos meistro kvalifikaciją, reikalinga 3 metų darbo patirtis toje srityje.

Kad būtų suteikta meistro kvalifikacija, reikia išlaikyti meistro kvalifikacinį egzaminą, kurį vykdo valstybinės egzaminų komisijos Amatų rūmuose. Meistro egzaminą sudaro 4 dalys: praktinis amato demonstravimas; teorinių žinių patikrinimas; verslo, vadybos ir teisinių žinių patikrinimas; pedagoginių žinių patikrinimas.

Meistro mokymo programa (t.y., pasirengimas meistro kvalifikaciniam egzaminui) nėra privaloma, tačiau dauguma kandidatų ją renkasi. Meistro mokymo programa yra sudaryta iš 4 dalių, kaip ir egzaminas. 1-os ir 2-os dalių (praktinio ir teorinio mokymo) trukmė ir turinys priklauso nuo konkrečios profesijos. 3-ios ir 4-os dalių turinys yra vienodas visoms profesijoms, dalių trukmė nėra reglamentuota, bet paprastai trunka 300-500 val. Verslui, vadybai ir teisei atitinkamai skiriama 3 kartus daugiau valandų.

Remdamiesi Vokietijos patirtimi, projekto partneriai siekė parengti ir išbandyti mokymo programą ir mokymo (-si) medžiagą, skirtą ugdyti gamybos meistrų gamybos planavimo, organizavimo ir valdymo kompetencijas, suteikti pedagoginių žinių, stiprinti jų savarankiškumą bei atsakomybę už savo ir tiesiogiai pavaldžių darbuotojų veiklos rezultatus siekiant bendrų įmonės tikslų.

VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centro

Gimnazijos skyriaus vedėja Alma Briedienė