Mūsų naujienos

Papildoma atranka mokytojams vykti į ERASMUS+ stažuotę

PROFESIJOS MOKYTOJŲ DĖMESIUI

 

Skelbiama ERASMUS+ projekto „ES šalių patirtis“,  sutarties Nr. 2019-1-LT01-KA116-060215  PAPILDOMA DALYVIŲ ATRANKA vykti į  3 dienų  trukmės personalo praktikos vizitus: Italijoje, Vokietijoje, Norvegijoje, Slovakijoje, Prancūzijoje.  Stažuotės vyks 2022 m. gegužės – birželio mėn.

Projekto pagrindinis tikslas yra naujų mokymo(si) galimybių paieška statybos sektoriaus specialistų rengime, dirbant su įvairių tikslinių grupių besimokančiais, kuriant lankstesnes, prieinamesnes mokymo(si) sąlygas, įgyjant naujų profesinių kompetencijų, tokiu būdu atveriant platesnes galimybes į darbo rinką. Stažuočių metu projekto dalyviai stebės teorinius ir praktinius užsiėmimus, susipažins su mokymo bazėmis, mokymo proceso organizavimu, įgis technologinių ir didaktinių kompetencijų.

Atrankos kriterijai:

  • profesinio mokymo specialisto darbo rezultatai;
  • iniciatyvumas, aktyvus įnašas į mokyklos/organizacijos veiklą;
  • motyvacija vykti į vizitą;
  • užsienio kalbos žinios;
  • patirtis;
  • asmeninės savybės: lankstumas ir kt.

 

Pageidaujantys dalyvauti atrankoje turi pateikti prašymą: 

Viršuliškių skyriuje – Gimnazijos skyriaus vedėjai Almai Briedienei,

Fabijoniškių skyriuje –Psichologei Irmai Skujienei.

Prašymus prašome pateikti iki balandžio 8 d.