Mūsų naujienos

Atranka mokiniams vykti į ERASMUS+ stažuotę

 

MOKINIŲ  DĖMESIUI !

 

Skelbiama ERASMUS+ programos mobilumo projekto „ ES šalių patirtis“, papildoma dalyvių atranka vykti į stažuotes užsienio valstybėse. Projekto metu numatytos 2 savaičių stažuotės Čekijoje, Italijoje, Vokietijoje, Norvegijoje, Slovakijoje, Prancūzijoje.  Stažuotės vyks 2022 m. gegužės – birželio mėn.

Stažuočių metu mokiniai sieks patobulinti profesinius įgūdžius ir gebėjimus, susipažins su naujausiomis technologijomis, modernia įranga, darbo organizavimu ir darbo kultūra užsienio mokyklose ir įmonėse, ugdys bendruosius gebėjimus bei profesinę motyvaciją.

Mokinius, norinčius dalyvauti stažuotėse, prašome pateikti prašymus ir grupės vadovo bei profesijos mokytojo rekomendacijas iki 2022 m. balandžio 8 d.

Atrankos anketos priimamos:

Viršuliškių skyriuje226 kabinete (Sekretoriatas)

Fabijoniškių skyriuje 102 kabinete (Psichologė)

Dalyvių atrankos kriterijai:

  • šnekamoji ir specialybės anglų kalba, rusų kalba, vokiečių kalba (klausymas ir kalbėjimas);
  • praktiniai-profesiniai gebėjimai;
  • stažuotės motyvacija;
  • specialybės dalykų teorinės žinios;
  • aktyvus dalyvavimas mokyklos kultūrinėje, sportinėje, projektinėje veikloje.