Mūsų naujienos

Mokinių dėmesiui!

Skelbiama ERASMUS+ programos 1-o pagrindinio veiksmo – Asmenų mobilumas mokymosi tikslais – akredituoto projekto, sutarties Nr. 2022-1-LT01-KA121-VET-000052111, dalyvių atranka vykti į stažuotę Portugalijoje lapkričio mėn.
Stažuotės metu mokiniai, atlikdami mokymo praktiką, tobulins profesinius įgūdžius ir gebėjimus, susipažins su naujausiomis technologijomis, modernia įranga, darbo organizavimu ir darbo kultūra Portugalijos įmonėse, ugdys bendruosius gebėjimus bei profesinę motyvaciją, pažins krašto kultūrą ir tradicijas.

Mokinius, norinčius dalyvauti stažuotėje, prašome pateikti prašymus ir grupės vadovo bei profesijos mokytojo rekomendacijas iki 2023 m. rugsėjo 22 d.

Prašymai priimami:

Viršuliškių skyriuje –229 kabinete (Projektų vadovas Danielius Burokas).
Fabijoniškių skyriuje – 208 kabinete (Projekto koordinatorė Aldona Lukminienė).

Dalyvių atrankos kriterijai:

  • šnekamoji ir specialybės anglų kalba (klausymas ir kalbėjimas);
  • praktiniai-profesiniai gebėjimai;
  • stažuotės motyvacija;
  • specialybės dalykų teorinės žinios;
  • aktyvus dalyvavimas įstaigos veikloje.