Mūsų naujienos

Kviečiame teikti prašymus vykti į stažuotes

Skelbiama ERASMUS+ programos 1-o pagrindinio veiksmo – Asmenų mobilumas mokymosi tikslais – akredituoto projekto, sutarties Nr. 2022-1-LT01-KA121-VET-000052111, dalyvių atranka vykti į stažuotes užsienio valstybėse. Projekto metu numatytos 4 darbo dienų stažuotės Portugalijoje (Braga)– lapkričio mėn., Prancūzijoje (Paryžiuje) –gruodžio mėn.
Projekto pagrindinis tikslas – perimti ES šalių patirtį, kuri leis užtikrinti profesinio mokymo kokybę, kurti lankstesnes, prieinamesnes mokymo(si ) sąlygas, įgyti naujas profesines, bendrąsias, vadybines kompetencijas.

Atrankos kriterijai:

  • profesinio mokymo specialisto darbo rezultatai;
  • iniciatyvumas, aktyvus įnašas į įstaigos veiklą;
  • motyvacija vykti į vizitą;
  •  užsienio kalbos žinios;
  • patirtis;
  • asmeninės savybės: lankstumas ir kt.

Pageidaujantys dalyvauti atrankoje turi pateikti prašymą:

Viršuliškių skyriuje –projektų vadovui Danieliui Burokui, 229 kab.;
Fabijoniškių skyriuje –projekto koordinatorei Aldonai Lukminienei, 208 kab.

Prašymus prašome pateikti iki rugsėjo 22 d.