Mūsų naujienos

Kviečiame teikti prašymus vykti į stažuotes

PROFESIJOS MOKYTOJŲ DĖMESIUI

 

Skelbiama ERASMUS+ programos 1-o pagrindinio veiksmo – Asmenų mobilumas mokymosi tikslais –  projekto „Profesinio mokymo kokybės užtikrinimas perimant ES šalių patirtį, sutarties Nr. 2020-1-LT01-KA116-077581 dalyvių atranka vykti į  3 dienų  trukmės darbo stebėjimo vizitus: Slovakijoje, Prancūzijoje, Suomijoje, Ispanijoje.  Stažuotės vyks 2022 m. rugsėjo – lapkričio mėn.

Projekto pagrindinis tikslas – perimti ES šalių patirtį, kuri leis užtikrinti profesinio mokymo kokybę, kurti lankstesnes, prieinamesnes mokymo(si ) sąlygas, įgyti naujas profesines, bendrąsias, vadybines kompetencijas.

 

Atrankos kriterijai:

  • profesinio mokymo specialisto darbo rezultatai;
  • iniciatyvumas, aktyvus įnašas į įstaigos veiklą;
  • motyvacija vykti į vizitą;
  • užsienio kalbos žinios;
  • patirtis;
  • asmeninės savybės: lankstumas ir kt.

 

Pageidaujantys dalyvauti atrankoje turi pateikti prašymą: 

Viršuliškių skyriuje –projektų vadovui Danieliui Burokui, 229 kab.;

Fabijoniškių skyriuje –projekto koordinatorei Aldonai Lukminienei, 208 kab.

 

Prašymus prašome pateikti iki rugsėjo 15 d.