Mūsų naujienos

Kviečiame mokinius teikti prašymus vykti į stažuotes

MOKINIŲ  DĖMESIUI

 

Skelbiama ERASMUS+ programos 1-o pagrindinio veiksmo – Asmenų mobilumas mokymosi tikslais –  projekto „Profesinio mokymo kokybės užtikrinimas perimant ES šalių patirtį“, sutarties Nr. 2020-1-LT01-KA116-077581 dalyvių atranka vykti į stažuotes užsienio valstybėse. Projekto metu numatytos 2 savaičių stažuotės Čekijoje, Italijoje, Slovakijoje, Prancūzijoje, Estijoje, Ispanijoje.  Stažuotės vyks 2022 m. rugsėjo – spalio mėn.

Stažuočių metu mokiniai tobulins profesinius įgūdžius ir gebėjimus, susipažins su naujausiomis technologijomis, modernia įranga, darbo organizavimu ir darbo kultūra užsienio mokyklose ir įmonėse, ugdys bendruosius gebėjimus bei profesinę motyvaciją.

Mokinius, norinčius dalyvauti stažuotėse, prašome pateikti prašymus ir grupės vadovo bei profesijos mokytojo rekomendacijas iki 2022 m. rugsėjo 15 d.

Prašymai priimami:

Viršuliškių skyriuje –229 kabinete (Projektų vadovas Danielius Burokas).

Fabijoniškių skyriuje – 208 kabinete (Projekto koordinatorė Aldona Lukminienė).

Dalyvių atrankos kriterijai:

  • šnekamoji ir specialybės anglų kalba, rusų kalba (klausymas ir kalbėjimas);
  • praktiniai-profesiniai gebėjimai;
  • stažuotės motyvacija;
  • specialybės dalykų teorinės žinios;
  • aktyvus dalyvavimas įstaigos veikloje.