Mūsų naujienos

2020-05-06 Veikla projekte „Profesinio mokymo kompetencijų centrų kūrimas“.

Vilniaus statybininkų rengimo centras, drauge su partneriais, nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. iki 2020 m. rugpjūčio 30 d. dalyvauja projekte „Profesinio mokymo kompetencijų centrų kūrimas“ (Nr. 2017-1-DE02-KA202-004238). Projektu siekiama sukurti naujoviškas būsimus pramonės sektoriaus poreikius atitinkančias profesinio mokymo sistemas, tobulinti kvalifikacijas, didinti profesinio mokymo patrauklumą ir mažinti vis didėjantį kvalifikuotos darbo jėgos trūkumą. Projekto metu buvo sukurtos ir išbandytos naujos mokymo programos, skirtos profesijos mokytojams, studentams bei įmonėse dirbantiems mentoriams. Išbandytos „Statybos techniko“ programos turinys yra tinkamas, atitinkantis statybos srities specialistų poreikius ir lūkesčius, todėl atsižvelgus į mokymo dalyvių poreikius, rekomenduojama tokius mokymus organizuoti ir kitoms šalies profesinio mokymo įstaigoms, rengiančioms statybų srities specialistus. Plačiau apie tai skaitykite čia.