Viršuliškių skyrius Laisvės pr. 53 LT 07191, Vilnius Tel. (+370-5) 2423581; 2423654 Faks. (+370-5) 2407079 info@vsrc.lt
Fabijoniškių skyrius Ateities g. 28 LT 08303, Vilnius Tel. (+370-5) 2712300; 2712245 Faks. (+370-5) 2712300 ateities28@vsrc.lt
svetaines-medis neigaliesiems
paieska
paieska
engl Germany
paieska

„Statybos sektoriaus darbuotojų skaitmeninių gebėjimų ugdymas / CONDAP“

2016erasmus+  condap

 

ERASMUS+ programos 2-ojo pagrindinio veiksmo Profesinio mokymo strateginės partnerystės projektas „Statybos sektoriaus darbuotojų skaitmeninių gebėjimų ugdymas / CONDAP“, sutarties Nr. 2018-1-UK01-KA202-048122

Projekto santrauka:

Statybos sektorius nuolat susiduria su darbuotojų įgūdžių trūkumo problema ir santykinai mažu patrauklumu jaunimo tarpe. Nepaisant to, kad pameistrystė vis dažniau naudojama kaip mokymo forma statybos srities profesijai įgyti, nebaigusių mokymo pameistrių skaičius yra santykinai didesnis nei kituose sektoriuose. Vienas iš pagrindinių su šiomis problemomis susijusių iššūkių yra tas, kad mentoriai/meistrai statybų sektoriuje dažnai neturi modernių skaitmeninių įgūdžių, reikalingų tam, kad atitiktų sektoriaus ir jaunų darbuotojų lūkesčius ir reikalavimus. Mentoriai nėra linkę naudoti naujų skaitmeninių metodų mokymo praktikos metu, o kartais taip pat pastebi, kad jų, kaip instruktorių, vaidmuo nėra pakankamai tiksliai apibrėžtas, kad būtų galima tokius metodus taikyti. Todėl labai svarbu plėtoti aukštos kokybės profesinio tobulėjimo galimybes ir šviesti mentorius apie tai, kaip mokymo praktikos metu jie galėtų diegti naujus skaitmeninius metodus ir inovatyvų turinį tam, kad mokymas būtų veiksmingas bei atitiktų profesinio mokymo pasiūlos, įgūdžių paklausos ir besimokančiųjų lūkesčius.

Projekto metu numatoma parengti inovatyvų mokymo kursą tvariosios ir skaitmeninės statybos temomis bei gaires su pameistriais dirbantiems mentoriams apie skaitmeninių technologijų naudojimą praktinio mokymo procese.

Planuojami projekto rezultatai:

  • Mokymosi pasiekimų aprašai;
  • Mokymosi moduliai ir integravimo gairės;
  • Atviros prieigos pedagoginiai ištekliai;
  • Skaitmeninių gebėjimų integravimas į ES sertifikavimo ir standartizavimo schemą.

Projekto vykdymo laikotarpis: 2018 10 01 – 2021 03 31

Projekto partneriai:

  1. Instructus, Jungtinė Karalystė (koordinatorius);
  2. EXELIA E.E., Graikija;
  3. Universitat Politècnica de València, Ispanija;
  4. European Builders Confederation, Belgija;
  5. Vilniaus statybininkų rengimo centras, Lietuva.

Veikla

2019 m. gegužės 21 d. Vilniuje vyko antrasis CONDAP projekto partnerių susitikimas. Jame dalyvavo partnerių organizacijų atstovai iš Jungtinės Karalystės, Graikijos, Ispanijos, Belgijos ir Lietuvos. Projekto metu numatoma parengti inovatyvų mokymo kursą tvariosios ir skaitmeninės statybos temomis bei gaires su pameistriais dirbantiems mentoriams apie skaitmeninių technologijų naudojimą praktinio mokymo procese.

2019Vilnius 1

2019Vilnius 3

2019vilnius2

 

Susitikimo metu buvo   aptarti projekto uždaviniai, pristatyti pirmieji rezultatai, sutarta dėl  tolimesnių veiklų. Projektas „Statybos sektoriaus darbuotojų skaitmeninių gebėjimų ugdymas “, sutarties Nr. 2018-1-UK01-KA202-048122, finansuojamas pagal Europos Sąjungos Erasmus+ programos 2-ąjį pagrindinį veiksmą „Profesinio  mokymo strateginės partnerystės“.