Mūsų naujienos

Sveikiname su Kovo 11-ąja

Laisvė susiduria su keturiais pavojais: stipriojo valdžios siekimu, vargšo pasipiktinimu nelygybe, neišmanėlio utopijos troškimu ir netikinčiojo nesugebėjimu skirti laisvės nuo nuolaidžiavimo.

Žodžiai laisvė ir nepriklausomybė tapo neatsiejama mūsų kasdienio gyvenimo dalimi ir jų užtikrinimas leidžia mums jaustis saugiems. Mūsų visų vienybė, bendrystė, ištikimybė ir tikėjimas savo valstybe – nepalaužiama Lietuvos stiprybė. Nesvarbu kokiame pasaulio kampelyje gyvename – esame viena tauta. 

Tėvelis nupiešė man Vytį,
Aš vėliavėlę nudažiau,
Ji popierinė ir mažytė,
Bet man už viską švies gražiau.

Geltona, žalia ir raudona
Vėjeliui pūčiant mirguliuos.
Viena primins rugelio duoną
Kita kaip sodai mūs žaliuos.

O ta trečioji tartum kraujas,
Vis neramins ilgai manęs,
Kol švies tėvynei rytas naujas,
Kol Vytis laisvę jai parneš.

Vytė Nemunėlis

Nuoširdžiai sveikiname visus su Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena! Už mūsų laisvę!