Priimame mokytis profesijos kartu įgyjant pagrindinį, vidurinį išsilavinimą gimnazijos skyriuje. Baigus mokslus išduodamas pagrindinis išsilavinimas, brandos atestatas ir profesinio mokymo diplomas.