Mūsų naujienos

Stažuotė Paryžiuje

Šių metų lapkričio mėnesio pabaigoje VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centro mokytojai dalyvavo stažuotėje Prancūzijoje, Paryžiuje (pagal Erasmus+ programos 1-ojo pagrindinio veiksmo projektą „Profesinio mokymo kokybės užtikrinimas perimant ES šalių patirtį“, sutarties Nr. 2020-1-LT01-KA116-077581).

Mokytojai, lankydamiesi profesinio mokymo institucijose, turėjo galimybę susipažinti  su Prancūzijos švietimo sistema, darbo specifika, profesinio mokymo bei pameistrystės ypatumais.