Mūsų naujienos

Stažuočių įkarštis

Visą gegužės mėnesį mokiniai ir mokytojai tobulina profesines žinias ir įgūdžius, kelia kvalifikaciją ir įgyja bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų kompetencijų Vokietijos, Italijos, Prancūzijos, Čekijos ugdymo įstaigose ir įmonėse. 

Svarbu perimti europinę patirtį, jų taikomus aktyvius ir inovatyvius mokymo(si) metodus, kurie padėta besimokantiems siekti profesinio mokymo programose numatytų mokymo(si) tikslų ir kompetencijų, plėtoja besimokančiųjų mąstymą, kūrybiškumą, verslumą, mokėjimus ir įgūdžius, skatina motyvaciją aktyviai ir savarankiškai mokytis bei dirbti.

Stažuotės vykdomos įgyvendinant  Erasmus+ programos 1-ojo pagrindinio veiksmo projektą „ES šalių patirtis“, sutarties Nr. 2019-1-LT01-KA116-060215. 

Mūsų partneriai: Vokietijoje- Staatliches Berufliches Schulzentrum Waldkirchen, Prancūzijoje- EURL ARISTOTE, Čekijoje-  Střední škole stavební Třebíč, Italijoje- Societa cooperativa sociale “New Service“.

Apie stažuotę Vokietijoje, daugiau medžiagos rasite: ČIA