ERASMUS+ programos 2-ojo pagrindinio veiksmo Profesinio mokymo strateginės partnerystės projektas

„UniVET – Universitetas ar profesinė mokykla?“,

sutarties Nr. 2018-1-DE02-KA202-005015

univet

Projekto santrauka:

Kas skatina jaunus žmones rinktis studijas profesinio mokymo įstaigoje arba aukštojoje mokykloje?  “UniVET- Universitetas ar profesinė mokykla” projekto tikslas yra, pasitelkus lyginamąją analizę, ištirti, kokie veiksniai  labiausiai įtakoja šį pasirinkimą. Ketinama  sudaryti šių įtakojančių veiksnių pagrindinių stipriųjų ir silpnųjų pusių katalogą. Be to, bus parengta profesiniam orientavimui skirta priemonė, leidžianti išmatuoti jauno žmogaus potencialą  ir nustatyti jo profesinius polinkius. Tikimasi, kad pavykus įvardinti svarbiausius veiksnius, įtakojančius jaunuolio karjeros pasirinkimą, bus galima suteikti jam individualizuotą pagalbą, renkantis profesiją.

Ilgalaikėje perspektyvoje  “UniVET “projektu siekiama gerinti profesinį jaunų žmonių orientavimą visose projekto partnerių šalyse. Ypatingas dėmesys skiriamas profesinio mokymo įvaizdžio gerinimui visuomenėje, skatinant jaunimą daugiau  rinktis profesines, o ne universitetines studijas. Vienas iš pagrindinių šio projekto tikslų yra didinti visų tikslinių grupių supratimą apie profesinio mokymo teikiamas galimybes ir privalumus.

“UniVET” projekto partneriai išnagrinės dabartines tendencijas visose šalyse partnerėse ir pateiks išsamią informaciją pagrindinėms projekto tikslinėms grupėms (t.y., vidurinių mokyklų moksleiviai, tėvai, iškritę iš mokymo proceso jaunuoliai, švietimo įstaigos, darbdaviai).

Projekto vykdymo laikotarpis: 2018 09 01 – 2020 12 31

Projekto partneriai:

  1. TALENTBRÜCKE GmbH & Co. KG, Vokietija (koordinatorius);
  2. Bildungszentren des Baugewerbes E.V., Vokietija;
  3. Beförderungswerk der Bauindustrie NRW GGMBH, Vokietija;
  4. International Formation Center S.L., Ispanija;
  5. Centro Edile A. Palladio, Italija;
  6. Instytut Badan Edukacyjnych, Lenkija;
  7. Vilniaus statybininkų rengimo centras, Lietuva.