ERASMUS+ programos 2-ojo pagrindinio veiksmo Profesinio mokymo strateginės partnerystės projektas

„Mokymasis darbo vietoje kaip priemonė jaunimo integracijai į darbo rinką – TRANStoWORK”,

Nr. 2017-1IT01-KA202-006112

logo projekt trans work

Projekto santrauka:

TRANStoWork projekto tikslas yra sustiprinti ir struktūrizuoti mokymąsi darbo vietoje profesiniame mokyme dalyvaujantiems jauniems žmonėms, ypatingą dėmesį skiriant toms pramonės šakoms,  kuriose pastebimas  įgūdžių trūkumas ir nenoras keistis. Tam reikia skatinti bendradarbiavimą tarp įmonių, profesinio mokymo teikėjų ir socialinių partnerių (verslo asociacijų, profesinių sąjungų), kad bendromis pastangomis ir taikant vienodus metodus mokymasis darbo vietoje taptų vyraujančia profesinio mokymo forma.

Pagrindiniai projekto uždaviniai yra šie:

 • Skatinti inovatyvias mokymosi darbo vietoje patirtis įmonėse;
 • Skatinti mokymosi darbo vietoje procese dalyvaujančių profesijos mokytojų, koordinatorių ir meistrų mokymą bei kvalifikacijos kėlimą.
 • Parengti inovatyvias mokymąsi darbo vietoje skatinančias priemones, kurios padėtų statybos sektoriaus įmonėms suvokti didelę pridėtinę šios mokymosi metodikos vertę, padėtų įveikti kliūtis ir matyti darbo vietą kaip privilegijuotą mokymosi aplinką.

Projekto partneriai sukurs 4 intelektinius produktus, skirtus mokymosi darbo vietoje tobulinimui statybos sektoriaus profesinio mokymo sistemose:

 1. Mokymosi darbo vietoje modelio diegimas profesiniame mokyme ir rengime.
 2. Kompiuterinė aplikacija, skirta proceso valdymui.
 3. Pilotinės patirties vertinimo ataskaita.
 4. Statybos srities profesinių kvalifikacijų

Projekto vykdymo laikotarpis: 2017 11 21 – 2019 11 20

Projekto partneriai:

 1. I.I.P.L.E. – ISTITUTO PER L’ ISTRUZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI EDILI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA, Italija (koordinatorius);
 2. IRES Emilia-Romagna, Italija;
 3. FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN – FLC, Ispanija;
 4. Cluj Chamber of Commerce and Industry, Rumunija;
 5. Vilniaus statybininkų rengimo centras, Lietuva.