ERASMUS+ PROGRAMOS 1 pagrindinio veiksmo projektas

„TOBULINKIS IR TAPK VERSLIU“

NR. 2015-1-LT01-KA102-013218

Daugelyje nacionalinių švietimo dokumentų nuolat pabrėžiama, kad vieni iš esminių prioritetų švietimo ir mokymo srityje šiuo metu yra tarptautiškumas, profesinio mokymo atvirumo skatinimas, partnerystės tarp švietimo ir darbo sričių stiprinimas, profesinio mokymo patrauklumo didinimas ir pan.

Globalizacija ir technologijų plėtra iš esmės keičia profesinio mokymo kraštovaizdį ir kelia iššūkius, į kuriuos ne tik Marijampolės profesinio rengimo centras, bet ir kitos profesinio mokymo įstaigos turi reaguoti.

Projekte suburtų konsorciumo narių institucijų (Kauno ir Vilniaus statybininku rengimo centrai) tarptautinimas yra viena svarbiausių temų šiandieninėje strateginėje darbotvarkėje, jo tikslas – skatinti mokinių mobilumą ir pasaulinį bendradarbiavimą tarp profesinio mokymo institucijų ir tokiu būdu kelti profesinio mokymo kokybę.

Projekto tikslas:

– technologinių įgūdžių tobulinimas medienos srityje staliaus/baldžiaus specialybės mokiniams

– verslumo ugdymas;

– kalbinių kompetencijų tobulinimas;

– europinės dimensijos (konsorciumo narių tarptautiškumo plėtra).

Strateginis projekto tikslas: padėti jauniems žmonėms prisitaikyti prie šiuolaikinės Europos realijų, sugebėti rasti vietą darbo rinkoje, bendruomenėje, visuomenėje, tapti ne tik savo specialybės žinovu, bet ir tapti versliu. Šiuo projektu norime patobulinti būsimų stalių /baldžių technologines kompetencijas, kurios yra aktualios šiandienėje rinkoje. Praplėsti žinias apie smulkaus ir vidutinio verslo pasaulį, įgyti verslumo įgūdžių, tobulinti užsienio kalbos žinias ir įgūdžius.

Projektu siekiama plėsti stažuočių geografiją, susipažinti su kitų šalių smulkiuoju verslu. Todėl stažuotei pasirinktos yra Maltos ir Ispanijos Tenerifės salos nedidelės įmonės ar dirbtuvės, kuriose vystomas smulkus, dažnai šeimos verslas. Stažuočių patirtis bus apibendrinta ir perteikta visiems projekto dalyviams bei kitiems stalių/baldžių specialybės mokiniams ir mokytojams.

Projekto dalyviai – staliaus specialybės mokiniai.

Projekto partneriai:

1. Marijampolės profesinio rengimo centras (MPRC) – koordinatorius

2. Kauno statybininkų rengimo centras (KSRC) – konsorciumo narys

3. VŠĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras (VSRC) – konsorciumo narys

4. IEC TEMIS – Ispanija, priimantis partneris

5. Paragon Europe – Malta, priimantis partneris

Stažuotės vietos: Malta ir Ispanija – Tenerifės sala.

Preliminarus stažuočių laikas – 2016 m. vasario-balandžio mėn.

Stažuočių trukmė – 6 savaitės.