ERASMUS+ programos 2-ojo pagrindinio veiksmo Profesinio mokymo strateginės partnerystės projektas

„Statybinių ir griovimo darbų atliekų tvarkymas“,

Nr. 2017-1-UK01-KA202-036562

logo projekt codesma

Projekto santrauka:

Statybos ir griovimo atliekos sudaro didžiausią atliekų srautą ES, t.y., apie trečdalį visų pagaminamų atliekų kiekio. Įvairios Europos Bendrijos iniciatyvos, pvz., ES statybų ir griovimo atliekų tvarkymo protokolas (2016 m.), strategija “Statyba 2020” (2012 m.), komunikatas “Statybos sektoriaus išteklių naudojimo efektyvumo galimybės” (2014 m.) ir ypatingai “Žiedinės ekonomikos veiksmų planas” (2015 m.) demonstruoja pasiryžimą ES lygmenyje  stiprinti statybos sektoriaus dalyvių sąmoningumą ir suteikti jiems žinių apie statybos ir griovimo atliekų tvarkymą.

Projektu siekiama gerinti statybos specialistų profesinį mokymą statybos ir griovimo atliekų tvarkymo srityje, atsižvelgiant į šiuolaikinius mokymo poreikius bei ES prioritetus atliekų tvarkyme, sukuriant naujoviškus atviros prieigos pedagoginius išteklius, užtikrinančius lengvą ir nemokamą prieigą bei sertifikavimą elektroninėje erdvėje. Šiame strateginės partnerystės projekte bendradarbiauja švietimo (statybos sektoriaus profesinio mokymo teikėjai partnerių šalyse) ir įdarbinimo (pagrindinės statybos pramonės suinteresuotosios šalys) sektorių atstovai.

Projekto metu numatoma parengti inovatyvų mokymo kursą apie statybos ir griovimo atliekų tvarkymą, kuris padėtų statybos srities darbininkams įgyti šiuolaikinių gebėjimų ir kompetencijų, susijusių su aplinkos tvarumo supratimu ir žiniomis, statybvietės priežiūra ir darbų organizavimu..

Planuojami projekto rezultatai:

  • Mokymosi pasiekimų aprašai;
  • Mokymosi moduliai ir integravimo gairės;
  • Atviros prieigos pedagoginiai ištekliai;
  • Statybos ir griovimo atliekų tvarkymo gebėjimų integravimas į ES sertifikavimo ir standartizavimo schemą.

Projekto vykdymo laikotarpis: 2017 10 01 – 2020 03 31

Projekto partneriai:

  1. Coventry University, Jungtinė Karalystė (koordinatorius);
  2. Hellenic Society for the Promotion of Research and Development Methodologies (PROMEA), Graikija;
  3. Bildungszentren des Baugewerbes (BZB) Krefeld , Vokietija
  4. Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa (PSMB), Lenkija;
  5. Vilniaus statybininkų rengimo centras, Lietuva.

Projekto interneto svetainėwww.codesma.eu