ERASMUS+ programos 2-ojo pagrindinio veiksmo profesinio mokymo strateginės partnerystės projektas

Skaitmeniniai ir aplinkosauginiai gebėjimai pastatų priežiūros specialistams – DEFMA”,

Nr. 2016-1-UK01-KA202-024420

2017defma2

 

Projekto santrauka:

Energijos taupymo priemonių, skirtų mažinti išteklių suvartojimą ir šiltnamio dujų emisiją, priėmimas skatina aplinkosauginių technologijų ir paslaugų plėtrą statybos sektoriuje. Pastatų priežiūros specialistams (angl. Facility managers) nebepakanka vien techninių ir vadybinių gebėjimų: jiems tampa aktualūs skaitmeniniai ir aplinkosauginiai įgūdžiai, padedantys dirbti su pastatuose energiją taupančiomis technologijomis ir sistemomis. Egzistuojančių profesinio mokymo ir pameistrystės programų kokybė ir turinys netenkina dabartinės tvariosios pastatų rinkos keliamų reikalavimų jų priežiūros ir administravimo specialistams.

Projektu siekiama gerinti pastatų priežiūros specialistų skaitmenines bei žaliąsias kompetencijas, sukuriant inovatyvią mokymo programą, diegti modernias mokymo priemones ir naujoviškus atviros prieigos pedagoginius išteklius bei sudaryti sąlygas mokymosi rezultatų pripažinimui ES.

Projekto tikslinės grupės: profesinio mokymo dalyviai, dirbantys pastatų priežiūros specialistai, darbo neturintys asmenys, siekiantys įgyti naujų įgūdžių ir patobulinti savo kvalifikaciją.

Svarbiausi projekto rezultatai:

1) mokymosi rezultatų aprašai;

2) modulinė mokymo programa bei jos integravimo gairės;

3) atviros prieigos pedagoginė duomenų bazė;

4) plačiai prieinamas virtualus mokymosi kursas;

5) strateginė ES partnerystė projekto mokymosi rezultatų įteisinimui, patvirtinimui ir pripažinimui.

Projekto vykdymo laikotarpis: 2016 10 01 – 2019 03 31

Projekto partneriai:

  1. South West College,  Jungtinė Karalystė (koordinatorius);
  2. Scuola Nazionale Servizi Foundation, Italija;
  3. Bulgarian Facility Management Association, Bulgarija;
  4. PROMEA, Graikija;
  5. Vilniaus statybininkų rengimo centras, Lietuva.