ERASMUS+ programos 1-ojo pagrindinio veiksmo projektas

,,Profesinio mokymo prieinamumas ir lankstumas ES šalyse“,

sutarties Nr. 2018-1-LT01-KA116-046713

Projekto tikslas – naujų mokymo(si) galimybių paieška statybos sektoriaus specialistų rengime, dirbant su įvairių tikslinių grupių besimokančiais, kuriant lankstesnes, prieinamesnes mokymo(si) sąlygas, įgyjant naujas profesines kompetencijas, tokiu būdu atveriant platesnes galimybes į darbo rinką.

Svarbu perimti europinę patirtį, jų taikomus aktyvius ir inovatyvius mokymo(si) metodus, kurie padėtų besimokantiems siekti profesinio mokymo programose numatytų mokymo(si) tikslų ir kompetencijų, plėtotų besimokančiųjų mąstymą, kūrybiškumą, verslumą,  mokėjimus ir įgūdžius, skatintų motyvaciją  aktyviai ir savarankiškai mokytis bei  dirbti.  Pasinaudodami partnerinių institucijų patirtimi tikimės tobulinti ir plėtoti modulinio mokymo modelį, kaip sistemišką ir lankstų mokymo(si) būdą, įdiegti vertinimo, įsivertinimo ir pripažinimo ECVET sistemą, plėtoti pameistrystės mokymosi formą. Tai padėtų užtikrinti profesinio mokymo patrauklumą ir galimybę mokytis tenkinant savo poreikius, skatinant besimokančius nuolatos atnaujinti savo žinias, mokėjimus ir įgūdžius.

 Projekto partneriai:

  1. Střední škola stavební Třebíč, Čekija;
  2. Stredná odborná škola drevárska, Slovakija;
  3. APLICAPROPOSTA LDA, Portugalija;
  4. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, Estija;
  5. Newservice societa coperativa sociale; Italija;
  6. EURL ARISTOTE. Prancūzija;
  7. Robert-Mayer-Schule Stuttgart, Vokietija;
  8. MANTAS VISELGA, Austrija.

Projekto dalyviai: 36 mokiniai ir 22 profesijos mokytojai.

Mokinių stažuočių trukmė: 2 savaitės.

Sugrįžus iš stažuočių, projekto dalyviams bus išduoti Europass mobilumo dokumentai, priimančiųjų organizacijų Sertifikatai, mokiniams įgytos žinios ir praktinė patirtis bus įvertinta, pripažinta.