ERASMUS+ programos 2-ojo pagrindinio veiksmo Profesinio mokymo strateginės partnerystės projektas

„Profesinio mokymo kompetencijų centrų kūrimas“,

Nr. 2017-1-DE02-KA202-004238

icc4vet logo

Projekto santrauka:

Projektu siekiama sukurti naujoviškas būsimus pramonės sektoriaus poreikius atitinkančias profesinio mokymo sistemas, tobulinti kvalifikacijas, didinti profesinio mokymo patrauklumą ir mažinti vis didėjantį kvalifikuotos darbo jėgos trūkumą. Projekto metu bus sukurtos ir išbandytos naujos mokymo programos, skirtos profesijos mokytojams, studentams bei įmonėse dirbantiems mentoriams.

Pagrindiniai uždaviniai:

 • Profesinio mokymo kompetencijų centrų kūrimas: koncepcijos parengimas, išbandymas ir įgyvendinimas Lenkijoje;
 • Profesinių mokyklų mokytojų kvalifikacijos kėlimas;
 • Dualinės statybos techniko profesinio mokymo programos parengimas ir išbandymas;
 • Mokymo programų mažų ir vidutinių įmonių darbuotojams (meistrams) parengimas;
 • Dualinės bakalauro mokymo programos koncepcijos parengimas

Projekto rezultatai:

 1. Dviejų pakopų profesinio mokymo kompetencijų centro įsteigimas Lenkijoje
 2. 2 mokymo programos, skirtos profesijos mokytojų kvalifikacijos kėlimui
 3. Mokymo programa, skirta įmonių meistrų/personalo pedagoginės kvalifikacijos kėlimui
 4. Dviejų metų trukmės techniko profesinio mokymo programa
 5. Dualinės bakalauro programos įgyvendinimo koncepcija

Projekto vykdymo laikotarpis: 2017 09 01 – 2020 08 30

Projekto partneriai:

 1. Baltic Sea Academy, Vokietija (koordinatorius);
 2. Berufsbildungs- und Technologiezentrum der Handwerkskammer Schwerin, Vokietija;
 3. Zespol Szkol Mechanicznych i Logistycznych im. inz. Tadeusza Tanskiego, Lenkija;
 4. Vilniaus statybininkų rengimo centras, Lietuva;
 5. Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Lietuva;
 6. Latvijas Amatniecibas kamera, Latvija;
 7. Võrumaa Kutsehariduskeskus, Estija.

Veikla

Pagrindinė veikla, už kurią atsakingas Vilniaus statybininkų rengimo centras, buvo pritaikyti, pakoreguoti partnerių iš Vokietijos (Berufsbildungs – und Technologiezentrum der Handwerkskammer Schwerin) parengtą „Statybos techniko“ programą ir ją išbandyti su 20 dalyvių. Programos apimtis – 1200 val. Mokymuose dalyvavo 5 mokytojai, kurie parengė mokymo medžiagą ir dalyvavo mokymuose. Mokymai vyko nuo 2019 m. vasario iki šių metų kovo mėnesio pabaigos.

projektui

Apibendrinus mokymų rezultatus padarytos tokios išvados:

 1. Išbandytos „Statybos techniko“ programos turinys yra tinkamas, atitinkantis statybos srities specialistų poreikius ir lūkesčius, todėl atsižvelgus į mokymo dalyvių poreikius, rekomenduojama tokius mokymus organizuoti ir kitoms šalies profesinio mokymo įstaigoms, rengiančioms statybų srities specialistus.
 2. Organizuojant mokymus rekomenduojama vadovautis „Statybos techniko“ programa. Tik įsigilinus į atskirų modulių turinį, užsakovų, mokymų dalyvių poreikius, pageidavimus vertėtų organizuoti trumpesnius – maždaug 500-600 val. trukmės mokymus, trunkančius ne ilgiau negu puse metų. Didesnį dėmesį vertėtų skirti praktinių dalykų mokymui.
 3. Prieš organizuojant mokymus vertėtų organizuoti mokymo dalyvių žinių, gebėjimų patikrinimą. To reikia, nes gebėjimai įsisavinti informaciją yra nevienodi. Atlikus žinių, gebėjimų patikrinimą, tikslinga mokymo dalyvius suskirstyti į ne didesnes nei 6-10 asmenų grupes.
 4. Atsižvelgiant į „Statybos techniko“ programos modulių turinį rekomenduojama pakeisti, papildyti pirminio ir tęstinio mokymo programas, pagal kurias Lietuvos profesinėse, aukštosiose mokyklose rengiami statybų srities specialistai. B5, B7, B9 modulių temos gali būti įtrauktos į aukštųjų mokyklų mokymo programų turinį.
 5. Visuose neformaliojo suaugusiųjų švietimo lygmenyse turi būti skatinama valstybės, savivaldos institucijų ir verslo įmonių bendradarbiavimas. Tokiu būdu būtų geriau sprendžiamas ir tokių kompetencijų kūrimo centrų finansavimo klausimas.
 6. Profesinio mokymo kompetencijų centrų kūrimas būtų labai svarbus operatyviai sprendžiant statybos srities specialistų tam tikrų žinių, kompetencijų trūkumo problemą. Ypač jie pasitarnautų asmenims, kurie išsilavinimą įgijo prieš 5 ir daugiau metų.