ERASMUS+ programos 2-ojo pagrindinio veiksmo Profesinio mokymo strateginės partnerystės projektas

„Profesinio mokymo dalyvių mobilumo veiklų gerinimas / Improved Mobility“,

sutarties Nr. 2018-1-DE02-KA202-005020

im logo

Projekto santrauka:

Pastaraisiais metais besimokančiųjų mobilumas tampa vis svarbesnis profesiniame mokyme, o įvairios institucijos pripažįsta, kad profesinė praktika užsienyje yra veiksmingas įgyjamos kvalifikacijos priedas.  Vis labiau globalėjančioje Europoje mobilumas yra viena pagrindinių priemonių, suteikiančių jauniems žmonėms tarptautinės patirties ir įgūdžių, reikalingų konkurencingoje darbo rinkoje. Šio projekto tikslas yra visapusiškai išnagrinėti mobilumo veiklų sėkmės veiksnius, atsižvelgiant į skirtingų tikslinių grupių mobilumo patirtis.

Europos Sąjunga yra iškėlusi tikslą, kad 6 proc. profesinių įstaigų mokinių turėtų praleisti dalį savo mokymosi laiko užsienyje. Kai kurios šalys, pavyzdžiui, Vokietija, išsikėlė dar ambicingesnį – 10 proc. – tikslą. Tačiau iš tikrųjų 2015 m. šis rodiklis siekė tik 4 proc. Todėl yra tikslinga skirti dėmesį šio rodiklio didinimo priemonėms.

Projekto vykdymo metu bus siekiama apibrėžti mobilumo sėkmę lemiančius veiksnius. Numatoma apklausti tris skirtingas dalyvių grupes. Pirmąją grupę sudarys asmenys, besidomintys mobilumu. Atsakę į pateiktus klausimynus,  jie galės sužinoti savo svarbiausius asmenybės bruožus bei pasitikrinti, ar jiems verta dalyvauti mobilumo projekte. Antrosios grupės dalyviai bus mokiniai, šiuo metu esantys stažuotėje užsienyje. Jie turės galimybę daugiau sužinoti apie save ir padidinti pasitikėjimą savimi. Teigiami ir neigiami dalykai, išryškėjantys mobilumo metu, padės geriau suvokti ir spręsti kylančias problemas. Trečiajai grupei priklauso tie dalyviai, kurie jau grįžo iš mobilumo užsienyje.  Jų bus teiraujamasi apie stažuotės poveikį  ir asmeninius pasiekimus.

Projekto vykdymo laikotarpis: 2018 10 01 – 2020 03 31

Projekto partneriai:

  1. TALENTBRÜCKE GmbH & Co. KG, Vokietija (koordinatorius);
  2. Lux Impuls GmbH, Vokietija;
  3. Beförderungswerk der Bauindustrie NRW GGMBH, Vokietija;
  4. International Formation Center S.L., Ispanija;
  1. Centro Edile A. Palladio, Italija;
  1. Centre IFAPME Liège-Huy-Waremme, Belgija;
  2. Vilniaus statybininkų rengimo centras, Lietuva.